Historia

SENYES HISTORIQUES

  DEL

CLUB ESPORTIU GRUP ESPELEOLÒGIC VALENCIÀ

Per José Formentín Penades

 Valencia, 17/07/2017

El GEV naix com tots els grups de persones de l’ilusió d’uns quants que en un moment donat creuen que poden fer coses someses a atra disciplina que no siga la dels grans grups.

Pero el GEV ha tingut dos epoques, la primera de 1980 a 2000 i la segona de 2011 en avant, clarament separades per un lapsus de temps de deu anys en el que part dels components (Jorge  i Juan Fernández, Pedro Corral i Josep Formentín) estaven federats el Grup Espeleològic D’Alginet, abans de reactivar al GEV.

El primer germen d’este grup fou quan un vell amic, Joan Gascó, li digue a Josep Formentín en juny de 1979 que havia trobat unes coves no explorades en GESTALGAR. Se tractava d’un conjunt de diaclases per gravetat o per descompresió situades prop del bort d’un alt tallat que havien generat numeroses alvenques i coves de menudes dimensions i que eren conegudes genericament com Coves de la Figuera. Una visita dels dos a este lloc ens mostrà un gran conjunt de cavitats i dins trobem restants de cerámica paleolitica i un esquelet huma en senyals d’arma blanca en l’humer. La seua història i desenllaç es atre capitul a banda.

Despres tot ve rodat, se buscà un grup d’amics interessats, ens federem i varem anar preparant tot el papereig necessari per a la llegalisacio del grup. Documentalment se constituix davant el notari D. Francesc Ribaços el 6 d’abril de 1982 en el numere de protocol 873 i sent socis fundadors Manuel Escorial, Vicent Ferrer, Josep Formentín, Fermi Gil, Lluïs Miquel Rubio, Rosari Muñoz i Manuel Ramón.

La primera epoca del GEV s’inicia en la seua fundaciò i presentaciò de documents en el Comite Nacional d’Espeleologia en seu central en Madrid pero en oficines en Valencia el 26 de juny de 1980 en nou targetes federatives i els següents components: Carme Baixauli, Andreu Carrión, Manuel Escorial, Josep Formentín, Antoni Marques, María Noguera, Francesc Xavier Oltra, Jordi PÉREZ i Santiago Bayarri. Total nou federats. Esta primera época conclou en la relació presentada el 7 de gener de 2000 en la Federació Territorial Valenciana d’Espeleología en els següents federats: Carles Benet, Lluïs Gisbert, Xema Oterino, Ignaci Xavier Arranz i Josep Formentín. Total cinc federats. Ultim  any en el que federa el GEV per motius que no venen al cas.

Durant la primera época del GEV que durà 21 anys l’activitat realisada pels seus membres fou ampla, a continuació una suscinta relació:

 1. Cinc cursos d’iniciació a l’espeleología.

 2. Numeroses cavitats topografiades i descrites, algunes inedites com el Sistema de l’Esquelet de Gestalgar, l´Avenc de la Plancheta de Simat de Valldigna.

 3. Numeroses visites a cavitats de les tres provincies, sobre tot les mes importants com l’Alvenc Pilar, l’Alvenc Aldaya, el Clot de Suros, L’avenc Ample, el del Mig i L’estret, L’avencó, L’avenc del Turió, El Tunel dels Sumidors de Vallada, la cova de les Maravelles tant de Castelló com de Corts. I un gran numere de cavitats mes que seria molt llarc enumerar.

 4. Numeroses visites en Cantabria a cavitats entre les que cap resaltar dos travessies Cueto-Coventosa, varies visites a la Cova Tebea, Engolidor de Cellagua, Garma Cega.

 5. Numeroses visites a cavitats de Conca i Albacete com l’Engolidor de Pozuelo, Joan HerrainzI i II i altres menors i multiples visites a la cova dels Chorros deRiopar per la boca de la cascada i per l’acces de l´avenc Spelayon.

 6. Mes de cinquanta cavitats topografiadas, moltes d’elles inedites en varis punts de la CV i en dos zones de treball que tinguerem tant en Begís en la provincia de Castelló com en Millars en la provincia de Valencia.

 7. Participà en el Catalogue Espeleologic del PV tom segón aportant numeroses cavitats de Begís, provincia de Castelló.

 8. Colaborà junt en atres grups en la celebracio del XIII jornades espeleologiques de la CV.

 La colaboració en la Federació D’espeleologia de la CV. Fon constant i molt intensa en tot moment d’esta época, en el fi de resumir-la d’alguna manera s’aporten les següents senyes:

 1. Tres Asambleáris Carles Benet, Lluïs Gisbert i Josep Formentín entre 1984 i 2000 aproximadament.

 2. Un secretari general de la Federacio: Josep Formentín en 1988 i 1989

 3. Un president de la Federacio: Josep Formentín entre 1990 i 1994

 4. Un Espeleosocorrista: Josep Formentín entre 1988 i 2000

 5. Dos monitors de l’EVE: Carles Benet i Lluïs Gisbert entre 1989 i 2004

 6. Numeroses visites a cavitats i barrancs documentats que no se relacionen pero que se poden aportar en cas d’interessar.

El GEA, ha tingut un Assambleari electe pel grup durant 2010 i 2011 en la persona de Josep Formentín Penadés fins que deixà de ser-ho per deixar de federar-mos en este grup i passar a federar-mos en el GEV.

********************************************************************************

La segona época del GEV s’inicia en la seua refundació i presentació de documents en la Federacio d’Espeleologia de la CV que s’actualisen als nous estatuts i reglaments aprovat en anterioritat i devem canviar el nom de l’entitat pel de Club Esportiu Grup Espeleològic Valencià i la primera relació es de data 25 de gener de 2011 en els següents federats: Sergio, Jorge, Juan Fernández Desco, Pedro  Corral Silvestre i Josep Formentín Penadés.

El GEV s’instala oficialment en la Pobla de Vallbona, municipi natal de la majoria dels socis. A día de hui el grup seguix creixent, creant historia, ampliant horisons, practicant ademes barranquisme, vies ferrates, alta montanya…realisant proyectes socials sense anim de lucre, en l’unic fi de donar a coneixer les maravelles que amaga la naturalea a decenes de metros de fondaria o a centenes de metros d’altitut.

Cap destacar una jornada de portes obertes en la que participaren vint pares i vinticinc chiquets d’edats compresos entre els quatre i dotze anys celebrada en la  cova del Candil de  Tous que visitaren degudament guiats i se’ls explicà qual fou l’orige i formació de dita cavitat, al mateix temps que se’ls ensenyava un expositor en diferents tipos de calcarees, entre elles una d’espat d’Islandia que te la particularitat de doble refracció.

Tambe hem participat en la fira de la joventut organisada per l’Ajuntament, montant cordes per a que els chiquets puguen pujar i baixar en alçades controlades usant les tecniques adequades.

S’ha realisat una exposicio de material antic i modern de material d’espeleologia junt en un gran numero de fotografies tant propies com deixades per atres grups per a la seua exhibicio.

S’han impartit a nivell intern cursos d’iniciació i perfeccionament en les técniques espeleologiques i de barranquisme tant impartides pels iniciadors del grup com per atres aliens al mateix.

S’ha assistit a cursos emesos per l’EVE sobre tecniques espeleologiques i de  barranquisme, i l’ultime s’ha rebut en abril de 2017 donat per personal titulat per l’EVE.

En quant a cavitats visitades en el fi de perfeccionar tecniques caben destacar les següents: Travessia de la Tonio- Cañuela, Cova Raig de Sol-Cova Sol Vell, Travessia Tibia- Cova Fresca, Cova Coventosa, Sumidor de Cellagua, Sistema Hundidero- Gat, Avenc del Campillo, Yenca del Serrano , Avenc Argilaga, Cova Jonetes, Avenc Ample, Avenc del Mig, Avenc Estret, Tunel dels sumdors, Cova dels Chorros, Cova Cirat, Cova del Llac, Cova de la Senyora, Cova del Toro i altres.

Els barrancs visitats per a aumentar el nivell tecnic del grup a nivell individual i colectiu son els següents: Naiximent, Riu Arcs, Gorgo de l’Escala, de la Mela, Infern, Amanaderos, de la Murta, dels Ports, del Cervol i atres.

Les Vies Ferrades visitades son les següents: la de Tous, De Chelva, d’Enguera, Marujes, Mulatulla, Polop, Roca del Molí, El Quixal, Del Cervol, etc..

Tambe s’han realisat activitats de senderisme i alta muntanya en Pirineus, Serra Nevada, Monacayo,  Marroc, etc. També activitats d´escalada i altres  mes que consten en les memories anuals de les activitats realisades.

En este moment hi ha federats en el Club DEPORTIU GRUP ESPELEOLOGIC VALENCIÀ deu persones, d’elles quatre son dones i sis  homens, d’edats compresos entre els 24 i els 68 anys, com se veu, un ventall ample de persones.

 

El final s’escriura…

   Qui sap quan…

  I qui sap per qui…